Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

Historia przedszkola

 

   Miejskie Przedszkole Nr 1

 „Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu

 Luty 1945r. - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sierpcu rozpoczęło swoją działalność w budynku pani Barbary Kwaśniewskiej przy ulicy Stodólnej /aktualnie ul. Narutowicza/, utworzono    4 oddziały przedszkolne.

01.09.1945r.  -  przeniesiono przedszkole do Domu Katolickiego przy ulicy Wojska Polskiego 1, gdzie placówka funkcjonowała do dnia 31.08.2007r.   

Od  1967r.    -  zakładem opiekuńczym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sierpcu została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w  Sierpcu, która wspiera finansowo naszą placówkę.

20.09.2000r.  – wydanie pierwszego numeru pisemka przedszkolnego  „Słoneczko”

16.02.2000r.  – powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Nr1 w Sierpcu „ NASZE DZIECI”

31.05.2003r. - Udział w Pikniku Europejskim - przedszkolaki reprezentowały region Podhala.

01.09.2007r.  - placówka została przeniesiona do budynku przy ulicy Kwiatowej 4.

08.04.2008r.  - odbyła się I edycja Międzyprzedszkolnych Warsztatów Plastycznych "Wiosenny świat" 

16-19.04.2009r. - Udział w XVII Dziecięcym Festiwalu teatru, piosenki i tańca "Kwiecień-Plecień" - Zespół wokalny "Biedroneczki" zajął I miejsce.

18.03.2010r.  - w Międzynarodowym Dniu Słońca - Uchwałą Rady Miasta Sierpca przedszkole otrzymało nazwę "Słoneczna Jedyneczka".

22.05.2010r.  – Jubileusz 65-lecia przedszkola oraz oficjalne nadanie nazwy "Słoneczna Jedyneczka".

2010r.-2011r. - Realizacja projektu unijnego „Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków”

20.06.2015r.    - Jubileusz 70 -lecia przedszkola oraz 5 rocznica nadania imienia "Słoneczna Jedyneczka"

 

Pierwszą kierowniczką po wojnie była Janina Samborska do sierpnia 1946 roku. Od 1.09.1946 roku do sierpnia 1948 roku – Maria Błażewska - Brudnicka, następnie objęła funkcję kierowniczą w placówce  pani Irena Błaszkiewicz do 30.03.1952r.Z dniem 1.04.1952 roku funkcję kierownika przedszkola objęła pani Stanisława Szablewska, pełniła ją do dnia 31.08.1955r.  Walentyna Lisowska pełniła funkcję kierownika przedszkola od dnia 01.09.1955r do 30.09.1959r. Od 1.10.1959 roku do dnia 31.08.1985 r. funkcję dyrektora pełniła Alfreda Szramowska. Po odejściu na emeryturę, z dniem 01.09.1985 roku do 31.08.2006r. dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 1 była pani Zofia Zaborowska.

Od 01.09.2006r. dyrektorem „Słonecznej Jedyneczki” jest  pani  mgr Alicja Ewa Pawlak.